ภาษา : ไทย
  

  
20 กุมภาพันธ์ 2563

  
17/10/2555
09/12/2562
846958
24280

  
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

  
View 

 กิจกรรมของสมาคม

 


 


 

   


 
More


 


ท่านนายกรุ่งรัตน์ และคณะดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ลงพื้นที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบกอบ เดือนกรกฎาคม 2559 
More                    สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  กันยายน  พ.ศ.  2555 

              ตาม พรบ.สมาคมการค้า  พ.ศ.  2509 และได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้า โดยให้ชื่อสมาคมว่า

 

“ สมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง  ภาคใต้


ASSOCIATION OF SOUTHERN LOGISTICS AND TRANSPORTATION ”

 ASLT